• Advertisement

מאגר המידע של THIS IS IT

!

החלטנו לשפר את מאגר המידע של האתר ולעבור לשירות אמין יותר ופחות מסורבל.
במאגר החדש ניתן למצוא את כל המידע הרלוונטי למועמדים ולסטודנטים. בין היתר תוכלו למצוא ספרי לימוד, מחברות, קורסים, מולטימדיה, שירים, טפסים ועוד...


  • עדכון 18/12/11 - נוספו ספרים, סיכומים ומולטימדיה + חומר לבחינת ההסמכה לרפואה בארה"ב - USMLE
  • עדכון 24/12/11 - נוספו קבצי וידאו ברפואה, ללימודי אנטומיה. מומלץ! בתיקייה סטודנטים\רפואה\אנטומיה\מולטימדיה
  • עדכון 16/01/12 - נוספו קבצי וידאו בתקיית הUSMLE - פתולוגיה
כניסה למאגר

יש צורך בחשבון ג'ימייל בכדי לקבל גישה לקבצים

ע"מ לראות את כל הקבצים בצורה המסודרת עליכם ללחוץ בכניסה על תיקיית THIS IS IT

  • Advertisement
cron